Aktualności

Marihuana jako lek przeciwjaskrowy

Czym jest jaskra?

Nie wszyscy wiedzą, że widzi się nie tylko oczami, ale i mózgiem. Do tego by poprawnie spostrzegać i rozpoznawać elementy otoczenia, potrzebne są nie tylko zdrowe oczy, ale zdrowy nerw, który łączy je z okolicą mózgu odpowiedzialną za odbieranie i analizowanie informacji wizualnych. Wśród chorób oczu są takie, które niszczą ważne elementy gałki ocznej i takie, które niszczą nerw wzrokowy. Grupa tych ostatnich ogólnie nazywana jest jaskrą. Do zniszczenia włókien nerwu wzrokowego dochodzi na skutek różnych nieprawidłowości. Bardzo często nerw niszczony jest przez ucisk spowodowany podwyższonym ciśnieniem w gałce ocznej. Ciśnienie to bierze się stąd, że w gałce jest za dużo cieczy wodnistej wytwarzanej przez ciało rzęskowe. Jaskra jest podstępną chorobą, ponieważ bardzo długo może nie dawać żadnych objawów. Objawem stopniowego zanikania nerwu wzrokowego jest stopniowe zmniejszanie się pola widzenia. Zmiany wywołane przez jaskrę są nieodwracalne. Zniszczonych włókien nerwu wzrokowego nie da się odzyskać.

Leczenie jaskry

Rozwój choroby można zatrzymać przez zabieg operacyjny lub stosując leki obniżające ciśnienie w oku. Zabieg polega na stworzeniu możliwości odpływu nadmiaru cieczy wodnistej z gałki ocznej. Krople obniżające ciśnienie trzeba stosować codziennie i tych samych porach. Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku. Lubi pojawiać się jako powikłanie po innych schorzeniach gałki ocznej. Nazwa choroby bierze się stąd, że jednym z jej objawów jest światłowstręt i zbyt jaskrawe widzenie bieli.

Marihuana jako lek przeciwjaskrowy

Pierwsze badania naukowe dotyczące działania marihuany na jaskrę opisano w International Journal of Pharmacology and Biopharmacology w roku 1979. Pacjenci chorzy na jaskrę przyjmowali wziewnie marihuanę o zawartości THC 2,8%. Okazało się, że inhalacje obniżały ciśnienie w gałce ocznej na około cztery godziny. Efekty były lepsze u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi. Trzy lata później ci sami naukowcy opublikowali w czasopiśmie Journal of National Medical Association artykuł, opisujący wyniki eksperymentu, w którym chorym na jaskrę podawano miejscowo olej z konopi zawierający 0,1% THC. Lek podany w ten sposób obniżał ciśnienie w gałce ocznej na około sześć godzin. Badania z roku 2000 wykonywane na zwierzętach, potwierdziły, że kannabinoidy podawane bezpośrednio do oka obniżają ciśnienie na kilka godzin. Obecnie świat nauki stoi na stanowisku, że konopie mogą wspomagać leczenie jaskry, ale nie są jedynym antidotum na tę chorobę. Działanie kropli opartych na marihuanie jest nie dłuższe niż działanie innych miejscowych leków na jaskrę. U niektórych pacjentów leki z kannabinoidami wywołują niekorzystne skutki uboczne.